infolinia: 221 885 885 Facebook autoplatforma.pl-YT Instagram
ubezpieczenia samochodowe
2019-12-02

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Ubezpieczenie komunikacyjne to jedna z najczęściej wykupywanych polis przez klientów firm ubezpieczeniowych zabezpieczająca kierowców przed konsekwencjami udziału w kolizji. Co warto o tych polisach wiedzieć?

Jakie oferty polis są dostępne na rynku?

Wyróżniamy sześć rodzajów ubezpieczeń samochodowych:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej (OC);
  • ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia (AC);
  • assistance;
  • ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów;
  • ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym;
  • ubezpieczenie zielona karta.

Nie wszystkie ubezpieczenia są obowiązkowe

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupić tylko jedno z powyższych ubezpieczeń – OC. Ubezpieczenie OC gwarantuje pokrycie szkody – życia, zdrowia i mienia, którą kierowca wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Szkodę pokrywa ubezpieczyciel z polisy klienta. Polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, a za jej brak nakładane są wysokie kary finansowe.

Dobrowolne ubezpieczenia samochodowe

Ubezpieczenie OC często jest kupowane w pakiecie z dobrowolnym ubezpieczeniem Autocasco. AC zapewnia zwrot kosztów związanych z kradzieżą lub szkodą samochodu ubezpieczającego. Polisa obejmuje takie zdarzenia jak:

  • zderzenie pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami;
  • działanie osób trzecich;
  • działanie sił przyrody i innych zdarzeń losowych (np. pożar, powódź).

Poza AC coraz bardziej popularne staje się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Assistance to całodobowa pomoc w przypadku awarii czy kolizji samochodu i opiera się głównie na wsparciu technicznym takim jak holowanie, dostarczenie paliwa do pojazdu czy pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego. Zakres pomocy zależy od wykupionego pakietu i w zależności od wybranego wariantu może różnić się np. limitem holowania czy zakresem obszaru działania (Polska, Europa).

Ubezpieczenia, które warto rozważyć

Mniej popularne na rynku, choć nie mniej istotne ubezpieczenia, to NNW kierowców i pasażerów, ochrony prawnej w ruchu drogowym i zielona karta.

NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania przy trwałych następstwach nieszczęśliwego wypadku takich jak uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć. Ubezpieczenie można wykupić dla kierowcy lub dla kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni kierowcę przed ponoszeniem kosztów sądowych, oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń lub zwrotu kosztów obrony. Zakres polisy obejmuje sprawy, które dotyczą wypadków na terenie Polski.

Zielona karta (Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy) to zagraniczny odpowiednik honorowanego w Polsce i Unii Europejskiej OC. Zielona Karta świadczy o tym, że pojazd jest ubezpieczony na terenie kraju, do którego jedziesz. Ważność karty to co najmniej 15 dni i obejmuje wszystkie szkody związane z samochodem za granicą.