infolinia: 221 885 885 Facebook autoplatforma.pl-YT Instagram

PRZEREJESTROWANIE SAMOCHODU

Rejestracji samochodu używanego zakupionego na terytorium Polski, który był zarejestrowany w momencie zakupu (tzw. przerejestrowanie samochodu), dokonuje się na podstawie:

  • dowodu własności pojazdu (dowodem własności jest zwłaszcza jeden z wymienionych dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego;
  • karty pojazdu (w przypadku gdy była ona wydana);
  • tablic rejestracyjnych;
  • dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Wszelkie procedury urzędowe załatwi za Ciebie ekspert Autoplatformy. Wystarczy, że dokonasz wymaganych opłat i udzielisz nam niezbędnego pełnomocnictwa w zakresie przerejestrowania samochodu. Dokument pozwolenia czasowego, który stanowi dopuszczenie pojazdu do ruchu, otrzymasz od nas maksymalnie w ciągu 2-3 dni roboczych.

Badania techniczne i ubezpieczenie pojazdu

Uwaga! Każdy przerejestrowany samochód powinien być poddawany regularnym badaniom technicznym. Termin kolejnego badania technicznego jest określony w dowodzie rejestracyjnym.

Trzeba również pamiętać o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu, najpóźniej w dniu jego zarejestrowania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 192 poz. 1878 z 2004 roku z późn. zm.).

Przerejestrowanie samochodu nie jest tym, czego szukasz? Sprawdź, na czym polega rejestracja pojazdu nowego.

podróż autem

Opłaty rejestracyjne

linia
pdf

Aby zapoznać się z aktualnym cennikiem opłat za rejestrację pojazdów pobierz plik pdf