infolinia: 221 885 885 Facebook autoplatforma.pl-YT Instagram

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie to specyficzny rodzaj polisy, gdzie ochroną objęte jest życie osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ubezpieczonego, towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty ustalonego świadczenia na rzecz osób uposażonych. Jednocześnie ustaje obowiązek płacenia składek. Ten rodzaj ubezpieczenia może być zawierany na czas określony, jak i dożywotnio. Stałą praktyką jest stosowanie ubezpieczeń na czas określony, obejmujących okresy kilkudziesięcioletnie – np. 20 lub 30 lat.

Warianty ubezpieczenia na życie

Autoplatforma w Poznaniu oferuje różne warianty ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenia czyste

Wśród dostępnych rodzajów ubezpieczenia na życie znajdują się m.in. tak zwane ubezpieczenia czyste, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową przy uśrednionej składce ubezpieczeniowej (zazwyczaj dość niskiej), bez możliwość korzystania ze zgromadzonych na poczet polisy środków.

Ubezpieczenia mieszane

Drugi wariant stanowią ubezpieczenia mieszane. Poza funkcją ubezpieczeniową, pełnią one funkcję oszczędnościową (np. ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym). Osoba ubezpieczona może korzystać ze zgromadzonych środków w zakresie wyszczególnionym w umowie, przeznaczając je na cele inwestycyjne bądź też bieżące potrzeby życiowe.

Specyficzny typ ubezpieczenia mieszanego stanowi ubezpieczenia posagowe. Zapewnia ono finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka, w postaci gwarancji wypłaty zgromadzonych środków w wybranym momencie w przyszłości.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

W ofercie ubezpieczeniowej posiadamy również liczne ubezpieczenia dodatkowe, które gwarantują wypłatę świadczeń z tytułu śmierci w wypadku, trwałego inwalidztwa, leczenia szpitalnego czy ciężkich chorób. Istnieją też warianty ubezpieczenia, dopuszczające możliwość przejęcia obowiązku opłacania składek przez ubezpieczyciela, w przypadku niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

Polecamy naszą ofertę ubezpieczeń na życie. Rekomendujemy też nasze inne produkty ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczenie turystyczne i rolne.

ubezpieczenia na życie

BEZPŁATNA WYCENA

linia
ubezpieczenia aut

Aby zapoznać się z aktualną ofertą na ubezpieczenia skontaktuj się z nami