infolinia: 221 885 885 Facebook autoplatforma.pl-YT Instagram

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie komunikacyjne, którego status jest regulowany treścią ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawodawca wprowadził obowiązek ubezpieczenia właścicieli wszystkich zarejestrowanych pojazdów, aby osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogły dochodzić swoich roszczeń i uzyskać należą im rekompensatę finansową za poniesione szkody.

Kto jest zobowiązany do nabycia ubezpieczenia OC?

Zgodnie z przepisami, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Konieczności zakupu ubezpieczenia OC podlega każdy posiadacz zarejestrowanych na terenie kraju pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep i naczep, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów historycznych oraz pojazdów mechanicznych przed zarejestrowaniem na terenie RP. Ubezpieczenie może być zakupione jednostkowo, bądź w pakiecie z innymi typami ubezpieczeń (m.in. ubezpieczenie AC, NNW, pakiet assistance).

Co daje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje pełną ochronę osobom pieszym i zmotoryzowanym, które stały się ofiarami kolizji lub wypadku drogowego z udziałem pojazdu będącego własnością osoby ubezpieczonej. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe, jak również zniszczone mienie.

Zobacz więcej: naprawa z OC sprawcy wypadku.

Długość obowiązywania ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC zwyczajowo jest zawierane na okres jednego roku. Po tym czasie ulega automatycznemu przedłużeniu, chyba że posiadacz pojazdu zdecyduje się uprzednio na wypowiedzenie umowy. W myśl przepisów, może to uczynić w terminie nie późniejszy niż jeden dzień przed końcem aktualnego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Chcesz wiedzieć więcej o ubezpieczeniach OC? Skontaktuj się z nami

Reprezentanci ubezpieczeniowi Autoplatformy zapewniają pełną pomoc w wyborze odpowiedniej oferty ubezpieczenia OC. Udzielamy szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z ubezpieczenia samochodu i przysługujących z tego tytułu korzyści. Zapewniamy też atrakcyjne upusty cenowe dla kierowców bezszkodowych. W celu uzyskania szczegółów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

ubezpieczenia na życie

BEZPŁATNA WYCENA

linia
ubezpieczenia aut

Aby zapoznać się z aktualną ofertą na ubezpieczenia skontaktuj się z nami